Styrelsen år 2023 består av följande, utdrag ur protokoll.

Nicole Bonnet, ordförande
Tage Wickman, kassör
Kjell Wickman, sekreterare
Evelina Lytz, styrelsemedlem
Lotten Walker, styrelsemedlem
Jan-Peter Ivars, styrelsemedlem